Matematika u starih naroda

Još u doba starih Sumerana, Akkađana, Asiraca, te starih Egipćana, pronalazimo dokaze kako su stari narodi koristili i poznavali algebru, geometriju i aritmetiku te astronomiju. Pomoću ovih matematičkih metoda oni su razvijali porezni sustav, trgovinu i odredili prve kalendare. Prvi pisani tekstovi potječu iz Mezopotamije i Egipta (Plimpton 322 iz 1900. pr. Kr. po babilonskom kalendaru, te Rhind Mathematical Papyrus iz 2000.-1800. pr. kr i Moscow Mathematical Papyrus iz 1890. pr. kr. po egipatskom kalendaru), te se u njima spominju Pitagorini tripleti, pa se samim time i Pitagorin teorem smatra najstarijim dostignućem nakon osnovne aritmetike i geometrije.

Pojam “matematika”

Matematiku kao pojam, te demonstrativnu disciplinu, prvi put spominju Pitagorejci u 6. st. pr. kr. prema grčkom izrazu mathema, tj. znanost ili objekt instrukcije. Mnoge stare civilizacije svijeta kao Rimljani, Kinezi, Hindusi, Arapi, Indijci te Maye, na neki način doprinose razvoju matematike, međutim, najviše doprinose ipak stari Grci koji su uspjeli proširiti matematiku kroz deduktivno dokazivanje i rigorozne matematičke dokaze. Također, Maye su poznavale koncept “nule” te je on imao i svoj zaseban simbol među brojevima.

Razvoj matematike kroz stoljeća

Tijekom stoljeća, postojali su mnogi periodi kada se matematika kao disciplina nije razvijala te perioda kada je ona doživjela svoj procvat – u doba renesansne Italije (15. st.), tijekom 17. st. kada su Isaac Newton i Gottfried W. Leibniz razvili infinitezimalni račun pa sve do danas kada se matematika nastavlja razvijati, a i neki stari teoremi i pretpostavke napokon bivaju riješeni – Grigori Perelman uspio je riješiti Poincaréovu pretpostavku 2003. godine.

Budućnost matematike

U budućnosti, sa sve većim razvojem računala i informatike, možemo očekivati sve veći napredak i primjenu matematike kao na primjer u bioinformatici koja se ubrzano širi i poprima sve veću važnost u svijetu znanosti, a tako i u industriji te svakodnevnim poslovima. Zapravo, možemo tvrditi da je matematika kao znanstvena disciplina unaprijedila naše umove, logičko i kritičko razmišljanje, a samim time je uspjela dovesti ljudsku civilizaciju na današnji nivo.