Svi vodeći klimatolozi i znanstvenici slažu se kako se planeta Zemlja zagrijava najvećim djelom zbog ljudskog djelovanja. Porast temperature i podizanje razine mora već prijete otočnim područjima kao sto su Maldivi i Indonezija koji leže nisko na nadmorskoj razini. Ekosustavi propadaju, a mnoge životinje odumiru ili migriraju na nova staništa. Utjecaj globalnog zatopljenja biti će sve više vidljiv u budućnosti kada bude opadao prinos usjeva i kada poplave preplave gradove.

Važnost satelita

Kako bismo pratili otapanje ledenjaka, potrebni su nam sateliti. I ovdje matematika igra ključnu ulogu u izgradnji i lansiranju satelita u orbitu. Ovi osjetljivi instrumenti dizajnirani su pomoću matematike, izolirani su od svih vanjskih sila koje su matematičari prethodno izračunali i testirali koristeći statističke analize.

Na primjer, pomoću trigonometrije možemo izračunati kut lansiranja, a infinitezimalni račun nam služi za izračunavanje njihovih projekcija u orbitu. Matematičari pišu i razvijaju razne algoritme kako bi procesirali ogromne količine podataka i slika te na posljetku dobili detaljne mape. Također, znanstvenici primjenjuju lidar, tj. optički radar koji koristi svjetlost i na taj način mjeri udaljenost od satelita do površine ledenjaka. Ova moćna naprava može detektirati čak i minimalne promjene u debljini leda od oko 1.5 cm. Na ovaj način klimatolozi mogu pratiti otapanje ledenjaka što je vrlo važno i ključno u današnje vrijeme.

Model otapanja ledenjaka

Možemo napraviti i razviti model koji bi predstavljao otapanje ledenjaka te nam za to služi matematika. Velike varijacije u debljini leda na polovima prate se pomoću vjerojatnosti i statistike, a pomoću diferencijalnih jednadžbi možemo predvidjeti svaku buduću i prošlu situaciju. Međutim, kako bismo uopće mogli pratiti otapanje ledenjaka putem simulacija, potrebni su nam početni podaci koje dobivamo pomoću raznih uređaja i metoda koje su izgradili i razvili inženjeri elektrotehnike i strojarstva. Stoga, uloga matematičara i matematike u praćenju otapanja ledenjaka i globalnog zatopljenja izuzetno je velika i važna te bez njih ovo ne bi bilo ni moguće!